ZÓNA BEZ PEŇAZÍ | ZÓNA V MÉDIÁCH | ZÓNA NA FACEBOOKU | ZÓNA NA FOTKÁCH | VENUJ 2%


Zóna bez peňazí funguje vďaka dobrovoľníkom a podporovateľom, ktorým sa táto myšlienka páči.
Aby sme ju mohli šíriť ďalej, staňte sa aj vy podporovateľom vďaka vašim 2%. Ďakujeme.Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

1. krok    Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

2. krok    Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

3. krok    Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

            a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli
                dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3€

           b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom
                Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali. Ak ste boli dobrovolníkom v rámci
                aktivít Projekt Život, o.z., napíšte nám a vystavíme vám takéto potvrdenie

4. krok    Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie a údaje o prijímateľovi vpíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať

                Názov: Projekt Život, o.z. / Sídlo: Sch. Trnavského 22, 841 01 Bratislava / IČO: 50062069 / Právna forma: Občianske združenie

5. krok    Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%, resp. 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním
                Vašich údajov

6. krok    Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. apríla 2018 na daňový úrad podľa Vášho obvodu

POZNÁMKA: Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!